Koaxkabel TX15AQ 60/40-E black - ca 500m

600599

Per acquistare gli articoli, è necessario essere connessi.
Länge 500m (keine Gebinderücknahme)
Länge ca. 914m +/- 10% (keine Gebinderücknahme)

Merkblatt