Verstärker D12244, Delta

600974

Per acquistare gli articoli, è necessario essere connessi.
Ferngespiesener Breitbandverstärker 1.2 GHz mit 2 x 44 dB Verstärkung.

Merkblatt

Verstärker D12244, Delta | 1.8 MB | 22.03.2023